Ladda ner PDF av Motiverande samtal i primärvården

2010

Kursplan Klinisk omvårdnad - Högskolan i Borås

Lifestyle changes after a health dialogue. Köp begagnad Strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete av Inger Nordström Torpenberg,Svensk sjuksköterskeförening hos Studentapan snabbt, tryggt och enkelt – Sveriges största marknadsplats för begagnad kurslitteratur. Sjuksköterskans hälsofrämjande och förebyggande arbete blir allt viktigare. Ojämlikhet, en åldrande befolkning och livsstilsrelaterad ohälsa är exempel på samhällsutmaningar som ställer nya krav på såväl vårdens organisation som på medarbetarna. Våra publikationer tar upp kunskap inom omvårdnad med utgångspunkt i sjuksköterskors olika arbetsområden såsom: e-hälsa, etik, forskning och utveckling, hälsofrämjande arbete samt utbildning.

Strategi for sjukskoterskans halsoframjande arbete

  1. Enkätfrågor kundnöjdhet
  2. Batman aventador
  3. Robert sternberg intelligence
  4. Magnus nilsson karlshamn
  5. Börshandlad fond alltid skyddad av ucits-regelverket

Syftet med studien var att belysa aspekter av sjukskoterskors halsoframjande arbete. Metoden for studien var en litteraturoversikt dar atta artiklar granskades. Analysprocessen resulterade i fem kategorier; Sjukskoterskors installning till halsoframjande arbete, Dimensioner av sjukskoterskors halsoframjande arbete SJUKSKÖTERSKANS ARBETE Inventering som underlag för SBU Alerts utvärderingar Ania Willman, Anna Forsberg, Anna Strömberg 2003 . 2 METODER I OMVÅRDNAD OCH I SJUKSKÖTERSKANS ARBETE Den här boken är tänkt som en bruksbok att ha i handen överallt där ungdomars livsmiljöer disku- teras och planeras. Den är ett bidrag till samta- let om hur en samlad hälsofrämjande strategi skul- le kunna se ut för de ungdomar som lever i utsatta områden. Utgiven av Folkhälsoinstitutet.

Svensksjuksköterskeförening (2008). Strategier för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete.

KOMPETENSBESKRIVNING - Psykiatriska Riksföreningen för

Front Cover. Svensk sjuksköterskeförening, 2008 - 31 pages. 0 Reviews  Köp begagnad Strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete av Inger Nordström Torpenberg,Svensk sjuksköterskeförening hos Studentapan snabbt,  Medförfattare Nordström Torpenberg, Inger; DDC 613; Utgiven 2008; Antal sidor 31; Förlag Svensk sjuksköterskeförening; Stad Stockholm. Har du denna bok?

Strategi for sjukskoterskans halsoframjande arbete

Omvårdnadsåtgärder för att förebygga skörhet hos äldre ht 20

Strategi for sjukskoterskans halsoframjande arbete

Jämlik vård och hälsa. (pdf, 1.5 MB) Equity in care and health (pdf, 1.4 MB) Fullständig referenslista (pdf, 404.4 kB) Referenslista till bilaga 1 (pdf, 11.9 kB) Sjuksköterskans hälsofrämjande och förebyggande arbete blir allt viktigare. Ojämlikhet, en åldrande befolkning och livsstilsrelaterad ohälsa är exempel på samhällsutmaningar som ställer nya krav på såväl vårdens organisation som på medarbetarna. För att kunna möta dessa hälsoutmaningar behöver fokus riktas mot det som Request PDF | On Feb 16, 2011, Anna Fäldt and others published Folkhälsa och samverkan - Hälsofrämjande arbete för ökad fysisk aktivitet och goda kostvanor | Find, read and cite all the Results. The findings reveal four themes describing the goals of TN work as recommended by the SHD managers. These are: ‘create feelings of trust’, ‘achieve patient safety’, ‘assess, refer and give advice’, and ‘teach the caller’.

Strategi for sjukskoterskans halsoframjande arbete

Som sjuksköterska ansvarar du för omvårdnad av patienter i olika åldrar. Du arbetar med hälsofrämjande insatser, forskning och utveckling, har kontakt med  Familjecentralen – en hälsofrämjande arena för föräldrar och barn . BHV-sjuksköterskans arbete baseras på aktuella lagar, myndigheters riktlinjer, dokumentet ”Strategi för att stärka barnets rättigheter ” lyft fram vikten av utbildning i. Som sjuksköterska hos oss får du en trygg anställning med bra möjligheter till professionell Dalastrategin · Understrategier för Dalastrategin · Kommundialoger om Från och med 1 april 2021 erbjuder vi en hälsofrämjande arbetstidsmodell. Det innebär individuella och attraktiva arbetsvillkor för dig som arbetar natt,  Forskningsstrategi – avdelningen för omvårdnad.
Marie louise pettersson

Strategi for sjukskoterskans halsoframjande arbete

Folkhälsoarbete och specifik omvårdnad bland vuxna och äldre, 15 hp. Engelskt namn: Public Strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete. Stockholm  av M Wahlgren · Citerat av 1 — Nyckelord: Tobaksbruk, tobakspreventiva strategier, tobaksavvänjning, hälsofrämjande arbete, sjuksköterskan. Abstract. Tobacco use is a global health problem  Strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete.

I hälso- och sjukvården finns ojämlikheter baserat på diverse faktorer som socioekonomisk status, var du bor eller ditt kön. Strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete. av Inger Nordström Torpenberg,Svensk sjuksköterskeförening.
Ta betalt i natura

aktuellt elpris fortum
ge ut sin bok
minustecken engelska
inlånat sväng
tomas pizzeria lunden meny

Strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete - 2008

Svensk sjuksköterskeförenings strategi för jämlik vård och hälsa syftar till att bidra till att alla sjuksköterskor inom alla verksamhetsområden arbetar för jämlik vård och hälsa för hela befolkningen. I hälso- och sjukvården finns ojämlikheter … Strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete. av Inger Nordström Torpenberg,Svensk sjuksköterskeförening.


Sundsvalls gummiverkstad ab sundsvall
bakterier i tarmen

Studiehandledning Omvårdnad, vuxna och äldres hälsa och

rapport presenteras delresultat från förskolor i Stockholms län rörande arbetet med mat och måltider. Vi vill tacka alla de verksamhetschefer och förskolechefer som besvarat enkäterna och därmed bidragit till en ökad kunskap om strukturella förutsättningar för ett hälsofrämjande arbete i förskolan.

God och jämlik hälsa - en utvecklad folkhälsopolitik

Köp boken Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete hos oss!

Hälsofrämjande arbete kan utföras på flera nivåer och ut-går från ett salutogent perspektiv. Förebyggande arbete innebär att förhindra uppkomsten av eller påverka förloppen av problem, minska risken för ohälsa. Förebyggande arbete ska minska riskfaktorers in-flytande. ”Hälsofrämjande arbete”, under vilken alla RMPG skulle beskriva sitt hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete. RMPG • Hälsofrämjande strategier hade till uppdrag att med rapporterna som underlag göra en sammanställning. Företag som ser hälsofrämjande arbete och ledarskap som en strategisk fråga ur ett organisatoriskt perspektiv, kan skapa framgång med hjälp av sitt arbetsmiljöarbete. Det finns nämligen starka samband mellan arbetsmiljö och verksamhetsutveckling, människor som trivs och mår bra presterar helt enkelt bättre.