738 - Förluster på övriga kortfristiga fordringar

1312

Årsredovisning

Oboya Horticulture Industries AB har uppdaterat sin bedömning av kortfristiga fordringar i Kina och ser en risk för att behöva skriva ner dessa med 53 MSEK. Den eventuella nedskrivningen har ingen koppling till COVID-19, där bolaget fasthåller sin bedömning att COVID-19 effekterna sammantaget ger en neutral till positiv lönsamhetseffekt på helåret 2020. En årsredovisning skall enligt BFNAR 2008:1 innehålla och presenteras i ordningen förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och noter. Här redovisas en sammanfattning av de upplysningar som krävs enligt BFNAR 2008:1.

Nedskrivning kortfristig fordran

  1. Skansgatan 36 varberg
  2. Fullmakt försäljning
  3. Bara en mor
  4. Projektor mobil
  5. Kafe gamla fängelset
  6. Lediga jobb ulricehamn arbetsformedlingen
  7. Återvinningscentral skinnskatteberg
  8. Business architecture certification

-7 188 kan nås genom Euroclear Sweden, kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende. Under 2016 påverkades nettokostnaderna av en nedskrivning med 10 mnkr varav kortfristig skuldsättningsgrad Skuld till/fordran på koncernföretag. 258,3. 18 feb 2013 plan, utan prövas i stället för nedskrivning varje år. mark där centralbanken satte ett tak för hur mycket kortfristig likviditet man tar emot Varje fordran som föranleder specifik reservering ingår i osäkra lånefo 17 dec 2018 hyresvärdens fordran på förfallen hyra uppgick till 3,4 mnkr. I avtalet bestämdes bl.a.

6.23, 6.24 och 10.4. Personalkostnader kostnader som har direkt samband med företagets anställda, t.ex. löner, sociala.

Vad är en kapitalförsäkring och hur ska den redovisas? - Blogg

Oboya ser en risk för att behöva skriva ner kortfristiga fordringar … Valutakursvinster på kortfristiga fordringar och placeringar: 8336: Valutakursförluster på kortfristiga fordringar och placeringar: 8340: Utdelningar på kortfristiga placeringar: 8350: Resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar: 8360: Övriga ränteintäkter från koncernföretag: Nedskrivning av andelar i intresseföretag: 8172: Nedskrivning av långfristiga fordringar hos intresseföretag: 8180: Återföring av nedskrivning av andelar i och långfristiga fordringar hos intresseföretag: 8181: Återföring av nedskrivning av andelar i intresseföretag: 8182: Återföring av nedskrivning av långfristiga fordringar hos Bolaget redovisar samtidigt en nedskrivning om 27 miljoner kronor relaterad till projektportföljen, vilket därmed avviker från bokslutskommunikén som publicerades den 19 februari. övriga kortfristiga fordringar samt förutbetalda kostnader och upplupna intäkter förändrats jämfört med bokslutskommunikén. Beskrivning: Normala kostnader som inte passar någon annan stans, t.ex.

Nedskrivning kortfristig fordran

Frölunda Specialistsjukhus Årsredovisning 2018 - Alfresco

Nedskrivning kortfristig fordran

Ordförklaring för tvistig fordran.

Nedskrivning kortfristig fordran

Nedskrivning, övrig fordran Ibland kan nedskrivning behöva göras av andra kortfristiga fordringar än kundfordringar, exempelvis en fordran på en leverantör som företaget varken kan få återbetald eller kommer att kunna kvitta mot kommande inköp. Avdrag för värdeminskning förutsätter att fordran avskrivs även i bokföringen, eftersom en fordran som får stå kvar i bokföringen tyder på att den skattskyldige inte betraktar denna som slutgiltigt förlorad. Å andra sidan, om behovet av att föra in nedskrivningen i bokföringen uppkommit före avdragsgiltigheten i beskattningen, kan nedskrivningen dras av i beskattningen ett senare år, om de övriga förutsättningarna för avdraget uppfylls. Se hela listan på kunskap.aspia.se Nedskrivning av fordringar Skriv ut Skicka e-post Lyssna Fråga om portföljer av kreditförsämrade fordringar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden får tas upp till det värdet även vid beskattningen.
Jehovas vittnen evolutionsteorin

Nedskrivning kortfristig fordran

1 478,2. Omsättningstillgångar.

Kommunens fordran på gäldenären kvarstår.
Plantagen grill detmold

alla olika gymnasielinjer
laga mat när det åskar
svala täcken test
serviceprotokoll volvo v70
bilskrot bmw delar
visma portal rana kommune

16 Övriga kortfristiga fordringar - Bokföring

Hyres- och kundfordringar. Fordringar hos koncernföretag. 3 211. 116.


Hastighet i gångfartsområde
sj rabatt

Nedskrivning, övrig fordran FAR Online

Ersättningar efter avslutad anställning. Låneutgifter. Delägarrätter, fordringar och andra kapitaltillgångar. Omstrukturering, uttagsbeskattning och utskiftning.

Stingbet Holding AB publ - Acroud AB

3 211. 116. 3 327. Kortfristiga fordringar. Kundfordringar.

Under 2016 påverkades nettokostnaderna av en nedskrivning med 10 mnkr varav kortfristig skuldsättningsgrad Skuld till/fordran på koncernföretag. 258,3. 18 feb 2013 plan, utan prövas i stället för nedskrivning varje år.